Dokumentära, tekniska illustrationer utförda i färg med airbrush-teknik och digitalt av Arnold Idestrand, pensionerad skeppsbyggare

SJ F 701

Svenska fartyg från skeppsbyggeriets och sjöfartens guldår 1950–1980.
Lokomotiv tillverkade för SJ 1930–1960 av verkstäder som ASEA, NOHAB, Motala Verkstad och ASJ.
Flygplan från AB Svensk Flygtjänst som var målbogserare för flottan och kustartilleriet 1950–1970.

Arnold Idestrand
Bergtallsvägen 24
SE - 125 59  Älvsjö
 
Telefon: 08–710 29 89
eller 070–322 02 19
 
E-post: arnold_ta_bort@arnoldstechart.se
Ta bort ”_ta_bort” i adressen!

Skyltar och flaggor


Giltig XHTML 1.0 Transitional © www.arnoldstechart.se 2014-02-27