SJ Lokomotiv och vagnar

Bilderna nedan är ”klickbara”!

 

SJ S 1260 – ånglok

S 1260 (1200×513 bp = 78 kB)

46 S-lok tillverkades åren 1908–1916 och användes i persontåg på medellånga linjer. S 1260 tillverkades av Vagn- & Maskinfabriken i Falun 1916. De flesta S-loken togs ur trafik på 1950-talet.

Längd11,8 m
Vikt60 ton
Hastighet, max80 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:24 på 210 g matt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ S2 1306 – ånglok

S2 1306 (1200×513 bp = 237 kB)

Fem S2-lok tillverkades år 1917 och användes i persontåg på medellånga linjer. S2 1306 tillverkades av Motala Verkstad AB 1917. S2-loken togs ur trafik på 1960-talet.

Längd11,8 m
Vikt60 ton
Hastighet, max80 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:24 på 210 g matt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut
 

SJ Dg 207 – elektriskt

Dg 207 (1200×524 bp = 129 kB)

321 D-lok tillverkades åren 1925–1943. Fram till 1933 byggdes korgen av teak och därefter av stål. D-loken användes både i snabba persontåg och i godståg. Dg 207, som var ett godstågslok, tillverkades av ASEA och Motala Verkstad 1933. Det sista D-loket togs ur trafik 1988.

Längd13,00 m
Vikt79,5 t
Effekt2.000 hk
Dragkraft16 t
Hastighet, max75 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ Ds 424 – elektriskt

Ds 424 (1200×513 bp = 78 kB)

321 D-lok tillverkades åren 1925–1943. Fram till 1933 byggdes korgen av teak och därefter av stål. D-loken användes både i snabba persontåg och i godståg. Ds 424, som var ett persontågslok, tillverkades av ASEA och Vagn- & Maskinfabriken i Falun 1936. Det sista D-loket togs ur trafik 1988.

Längd13,00 m
Vikt80,4 t
Effekt2.000 hk
Dragkraft16 t
Hastighet, max100 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ DFo6 Post – och resgodsvagn

DFo6 (1200×364 bp = 78 kB)

11 st post-och resgodsvagnar av denna typ tillverkades åren 1933–1937. Nr 3181 byggdes av Kalmar Verkstads AB 1937. Nr 3181 slopades 1972.

Längd23,5 m
Vikt50,0 t
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:30 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ M 620 – elektriskt

M 620, höger sida (1200×430 bp = 65 av 135 kB) M 620, vänster sida (1200×426 bp = 70 av 135 kB)

M-loken var avsedda för tunga godståg i övre Norrland. M 620 tillverkades 1944 av ASJ i Falun med elektrisk utrustning från ASEA. M 620 är sedan 1983 bevarat av SKÅJ och är sedan 1995 åter driftsdugligt.

Längd16,80 m
Vikt102,0 t
Effekt3.600 hk
Dragkraft30 t
Hastighet, max80 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ F 701 – elektriskt

F 701 (600×705 bp = 93 kB) F 701 (1200×472 bp = 78 kB)

F-loken var avsedda för tunga snälltåg, och tjänstgjorde i 30 år på huvudlinjerna Stockholm–Göteborg–Malmö. F 701 tillverkades 1949 av Motala Verkstad och ASEA. F 701 är bevarat i driftsdugligt skick av SKÅJ.

Längd15,23 m
Vikt102,2 t
Effekt3.500 hk
Dragkraft20 t
Hastighet, max135 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ Hg 787 – elektriskt

Hg 787 (1200×565 bp = 113 kB)

Hg-loken tillverkades i 65 exemplar 1947–1951. De användes för lättare godståg och regionala persontåg fram till 1990-talet. Efter slopningen tillhörde Hg 787 Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle tills det 2008 såldes till SKÅJ.

Längd12,50 m
Vikt64 t
Effekt1.760 hk
Dragkraft16 t
Hastighet, max80 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:24 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ Ma 958 – elektriskt

Ma 958 (1200×460 bp = 78 kB)

32 Ma-lok levererades åren 1953–1960 till SJ. Ma-loken användes i snälltåg och i godståg på norrlandslinjerna. Ma 958 tillverkades av ASEA och Vagn- & Maskinfabriken i Falun och Motala Verkstad 1959. Ma 958 slopades 2010.

Längd16,80 m
Vikt104 t
Effekt3960 kW
Dragkraft38 t
Hastighet, max100 km/h
  
IllustrationDigital utskrift i skala 1:32 på 300 g sidenmatt fotopapper
Andra individnummer kan skrivas ut

 

SJ Da 790 – elektriskt

Da 790 (600×704 bp = 230 kB) Da 790 (1200×385 bp = 227 kB)

90 Da-lok tillverkades 1952-1957. Da-loken användes både i persontåg och godståg. Da 790 tillverkades 1952 av NOHAB i Trollhättan och Vagn- och Maskinfabriken i Falun samt av ASEA i Västerås

Längd13,00 m
Vikt75 t
Effekt2.500 hk
Dragkraft20 t
Hastighet, max100 km/h

 


Giltig XHTML 1.0 Transitional © www.arnoldstechart.se 2014-02-27