När det gäller fasadmålning finns det några saker som du bör tänka på. För det första måste du bestämma dig för vilken typ av arbete som ska utföras. Detta beror på den befintliga fasadens skick och dina specifika mål för projektet. Ta hänsyn till kostnaden för renoveringen, som kommer att variera beroende på arbetets omfattning. Se till att du anlitar en kvalificerad entreprenör som har erfarenhet av fasadmålning. I Stockholm finns det många entreprenörer med god erfarenhet av fasadmålning.


Att tänka på vid fasadmålning

  • Typ av arbete som ska utföras: Det beror på den befintliga fasadens skick och dina specifika mål för projektet.
  • Kostnaden för renoveringen: Detta kommer att variera beroende på arbetets omfattning.
  • Entreprenörens erfarenhet: Se till att du anlitar en kvalificerad entreprenör som har erfarenhet av fasadmålning.
  • Krav på byggnormer: I vissa fall kan fasadmålning krävas enligt lokala byggnormer eller förordningar.
  • Energieffektivitet: Renovering av en fasad kan förbättra byggnadens energieffektivitet genom att öka isoleringen och förbättra den totala värmehöljet.
  • Avkastning på investeringar: Ofta görs fasadmålning för att förbättra byggnadens utseende och öka dess värde. Detta kan vara särskilt viktigt om du planerar att sälja fastigheten eller hyra ut den.
  • Störningar: Beroende på vilken typ av arbete det rör sig om kan fasadmålning vara störande för hyresgästerna eller de som bor i byggnaden. Se till att du kommunicerar med dem i förväg om arbetet som kommer att äga rum och eventuella störningar.
  • Garanti: När du anlitar en entreprenör ska du se till att du får en skriftlig garanti för deras arbete.
  • Tidsplan: Kom överens med entreprenören om en tidsplan för arbetet i förväg.
  • Tillstånd: Kontrollera med din lokala byggnadsavdelning om det krävs tillstånd för fasadmålning.

Att tänka på mentalt och praktiskt vid en fasadmålning

När man överväger att renovera en fasad finns det både mentala och praktiska överväganden att ta hänsyn till. På den mentala sidan är det viktigt att du är tydlig med dina mål för projektet. Vad hoppas du uppnå? Är du ute efter att förbättra ditt hems eller företags trottoarkant? Eller strävar du efter att öka dess energieffektivitet? Med ett bra grepp om din motivation för projektet blir det lättare att gå vidare.

Ur praktisk synvinkel finns det också några saker att tänka på. För det första är det viktigt att tänka på kostnaden för projektet. Detta kommer självklart att vara en viktig faktor när det gäller att avgöra om man ska gå vidare eller inte. Men det är också värt att ta hänsyn till den potentiella avkastningen på investeringar. Om du planerar att sälja din fastighet inom en snar framtid kan en väl genomförd fasadmålning öka dess värde.

Ett annat praktiskt övervägande är hur mycket tid och arbete som krävs. Detta varierar naturligtvis beroende på projektets storlek och omfattning. Men det är värt att komma ihåg att en fasadmålning kan vara en ganska störande process. Om du planerar att bo i din fastighet under renoveringen är det viktigt att se till att du har någon annanstans att bo under arbetet. Läs mer om fasadmålning och fasadrenovering här: andresmaleri.se/fasadmalning-vasteras/.